Milí zákazníci, Vaše objednávky aktuálne odosielame do 2 dní.

Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.takoydesign.sk :

Poštová adresa a adresa pre vracanie zásielok:

GOTANA,s.r.o.
Hrabovec 140
086 11 Hrabovec

Fakturačná adresa:

GOTANA, s.r.o.
Nedanovce 301
958 43 Nedanovce

IČO: 46279491
DIČ: 2023308738
IČ DPH: SK2023308738

Banka: VÚB
IBAN: SK4602000000002913661451
SWIFT: SUBASKBX


Tel./email kontakt:

Objednávky:
e-mail : info@takoydesign.sk
tel.: +421 948 788 552

Veľkoobchod (ponuky spolupráce, otázky, dopyt...)
e-mail : velkoobchod@takoydesign.sk
tel.: +421 948 353 525

(Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:00)

 Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 24846/R
Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1